Bøger til børnene for over en halv million

I samarbejde med Syddjurs Bibliotek samt Børn og Læring i Syddjurs Kommune har en lang række dagtilbud og SFO’er i Syddjurs i alt modtaget 575.000 kr. til bogindkøb fra BOGglad-puljen under Slots- og Kulturstyrelsen.

BOGgladpuljen har til formål at understøtte og stimulere børns adgang og lyst til litteratur, ved at bøger indkøbes, aktiveres og gøres let tilgængelige i de institutioner, hvor børn færdes uden for hjemmet og uden for skoleregi. Tiltaget er i Syddjurs målrettet børn i alderen 0-9 år. De mange bøger indkøbes i samarbejde med Syddjurs Biblioteks børnebibliotekarer og ud fra børnegruppernes interesser og behov.

BOGglad-indsatsen i Syddjurs Kommune har fokus på, at bøger og læsning skal være en naturlig del af børnenes liv i vuggestue, i børnehave og i SFO-tid. Alle børn skal have umiddelbar og let adgang til lækre og tidssvarende bogsamlinger, der skaber læseglæde og lyst til samvær, samtale og fordybelse med udgangspunkt i bøger. BOGglad-indsatsen vil være en vigtig del af at understøtte det læseglædearbejde, der allerede udføres i institutionerne og af Syddjurs Bibliotek.

BOGglad institutioner i Syddjurs:

 • Børnegården Hegnsholt
 • Børnehuset Bækdalen
 • Børnehuset Ringvejen og Poppelvejens Børnehave
 • Børnehuset Solbærkrogen
 • Børnehuset Uglen
 • Børnehuset Ågården
 • Ebeltoft Børnehus
 • Pindstrup Børnehus
 • Ådalens Børnehus.
 • Mørke Skoles SFO og Børnehus
 • Rosmus Skoles SFO og Børnehus
 • Thorsager Skoles SFO og Børnehus
 • Hornslet Skoles SFO Trekanten
 • Kolind Skoles SFO
 • Marienhoffskolens SFO
 • Molsskolens SFO
 • Rønde Skoles SFO