Servicedeklaration

Info til andre biblioteker

  • Vi modtager ikke bestilling af titler under anskaffelse
  • Vi fakturerer erstatning af materiale efter 1 måneds overskridelse af lånetiden. Udgift til klargøring kræves ikke erstattet
  • Lånetid for andre biblioteker: 62 dage
  • Biblioteket vil normalt ikke tilbagebetale erstatninger for materiale, der er bortkommet under returneringen af dette
    • I undtagelsestilfælde tilbyder biblioteket dog dette. Dette vil fremgå af den fremsendte faktura
  • Biblioteket modtager ikke automatiske fjernlån, før et materiale er 365 dage gammelt og opretter ej heller automatiske bestillinger hos andre biblioteker, før et materiale er mindst 365 dage gammelt.
  • Henvendelse sker på tlf. 87535710 eller mail syddjursbibliotek@syddjurs.dk