Servicedeklaration for andre biblioteker

Syddjurs Biblioteks servicedeklaration:
  • Modtager ikke bestilling af titler under anskaffelse
  • Fakturerer erstatning af materiale efter 1 mdr.s overskridelse af lånetiden. Udgift til klargøring kræves ikke erstattet
  • Lånetid andre biblioteker: 62 dage
  • Henvendelse: 87535710 Mail: Syddjursbibliotek@syddjurs.dk
  • Biblioteket vil normalt ikke tilbagebetale erstatninger for bortkommet materiale ved returnering af dette
  • I undtagelsestilfælde tilbyder biblioteket dog dette. I så tilfælde fremgår dette af den fremsendte faktura
  • Biblioteket modtager ikke automatiske fjernlån før et materiale er 365 dage gammel og opretter ej heller automatiske bestillinger hos andre biblioteker før et materiale er mindst 365 dage