Dine data - GDPR

'GDPR' - General Data Protection Regulation Hvad ved vi om dig og hvad bruger vi det til?

Vi opbevarer kun data om dig, hvis du har tilmeldt dig bibliotekets tilbud. Du skal aktivt melde dig ind som låner enten ved personligt fremmøde eller via vores hjemmeside med NemId.

Du kan til enhver tid anmode om at blive udmeldt fra biblioteket. Alle data slettes når eventuelle mellemværender er afviklet (skyldige gebyrer eller ikke-afleverede materialer).

Det er kun ansatte på biblioteket, der har adgang til vores data om dig.

Vi udveksler kun data med andre kommunale systemer i forbindelse med inddrivelse af mellemværender. Der udveksles kun data relevante for sagsbehandlingen: cpr nummer, navn, materialets titel og skyldig beløb.

Lånerdata

Som låner på biblioteket har vi behov for en række informationer fra dig.

Informationerne er nødvendige for at holde styr på de materialer du låner, for at du kan bruge vores hjemmeside, biblioteks-app og selvbetjeningsautomater, samt for at vi kan kontakte dig i forbindelse med reserveringer eller aflevering af dine lån.

Det er bibliotekets administrative system, Cicero, der opbevarer oplysningerne. Når du anvender hjemmeside, biblioteks-app eller selvbetjeningsautomater, kan du via login få adgang til at se og ændre en del af dine personlige informationer i Cicero.

Fysisk opbevares informationerne på sikrede datacentre i Danmark, og adgangen hertil fra Cicero, hjemmeside, biblioteks-app og selvbetjeningsautomater foregår via krypterede linjer.

Nedenfor er et eksempel på lånerbilledet i Cicero, og en nærmere forklaring på de enkelte felter:

Lånernummer - tilfældigt genereret nummer, Cicero benytter til at identificere dig.

CPR-nummer - er frivilligt at oplyse. Kan bruges til at låne materialer.

Fraværsperiode - en periode, hvor du ikke ønsker at få opfyldt reserveringer.  Du kan selv angive perioden via hjemmesiden.

Navn - dit navn, som det står på den officielle billedlegitimation (pas eller kørekort).

Fødselsdato - bruges i forbindelse med udregning af gebyrstørrelser samt til at sikre, at du er gammel nok til at låne bestemte materialer.

c/o navn og adresse - aktuel kontaktadresse.

Telefonnumre - her kan angives flere telefoner, både fastnet, mobil og mobil (notif). Det sidste bruges til at sende SMS om reserveringer og afleveringsfrist. Mobil (notif) kan ændres via hjemmesiden.

E-mailadresser – her kan angives flere adresser, både privat, arbejde og E-mail (notif). Den sidste bruges til at sende mail om reserveringer og afleveringsfrist. E-mail (notif) kan ændres via hjemmesiden.

Blokeret d. - dato for aktivering af blokering.

Blokeringsårsag - Grunden til, at du ikke kan benytte biblioteket. Typisk grundet gebyrer eller at du har tastet forkert pinkode.

Lånergruppe - har betydning for, hvor længe du kan låne materialerne, samt om du modtager påmindelser eller gebyrer.

Tilhørsfilial - er det sted, du vil hente reserverede materialer. Den kan ændres via hjemmesiden.

Kommunenr. - er din bopælskommune og anvendes til statistik samt til at verificere din adgang til eBiblioteket: fx E-Reolen.

Sprog - har betydning for de beskeder, vi sender til dig.

Lånerid - her lister vi de forskellige kort, du kan bruge til at låne. Fx bibliotekets almindelige lånerkort eller dansk sundhedskort. PIN-koden er altid anonymiseret.

Intern note - kan kun ses af personalet, og anvendes f.eks. hvis vi har forsøgt at kontakte dig vedr. materialer, mellemværende eller glemt sundhedskort.

Note til låner - udskrives på de saldoopgørelser og rykkere, der sendes i forbindelse med manglende afleveringer af materialer.

Udlån - dine aktuelle udlån. Din udlånshistorik slettes 30 dage efter aflevering eller betaling af mellemværende.

Reservationer - oversigt over dine reserveringer. Slettes når et reserveret materiale er udlånt til dig, eller selve reserveringen er slettet.

Mellemværende - viser ubetalte gebyrer eller erstatninger.

Beskeder - er en oversigt over afsendte SMS og E-mails. Beskedens indhold slettes efter 30 dage, men oversigten med sendte beskeder bevares.