Lån og reservering

Kort om lån og reserveringer

Når du låner og reserverer materialer
På Syddjurs Bibliotek kan du låne bøger, film, musik, lydbøger, tidsskrifter og meget mere. Hvis du ikke finder det, du leder efter, kan vi næsten altid skaffe det hjem fra andre biblioteker.

Vi håber, du vil passe godt på bibliotekets materialer.

Alle lån bliver registreret i bibliotekets database. Lånet slettes, når dine lån afleveres til biblioteket.

Biblioteket behandler personoplysninger efter persondataloven.

Størstedelen af det, du låner, kan du låne i 30 dage. For visse materialer er der en kortere lånetid. Det kan du se på udlånskvitteringen.

Du kan forny dine lån op til to gange, med mindre andre lånere har reserveret det. Du kan forny dine lån på hjemmesiden.

Som noget særligt for dig, der bor i Syddjurs Kommune anbefaler vi, at du bliver tilmeldt vores e-mail eller sms-service. Så får du besked om, når de materialer, du har reserveret er kommet, og når dine lån snart skal afleveres.

Via sms’en kan du også forny dine materialer. Husk altid af tjekke, at du har fået en sms-kvittering på fornyelsen.

Du har selv ansvaret for, at dine lån bliver afleveret korrekt på selvbetjeningsautomaten. Afleverer du i bibliotekernes afleveringsskabe er det også dit ansvar at holde øje med, at lånet bliver slettet. Det kan du se ved at logge på syddjursbibliotek.dk og se din lånerstatus.

Reserveret materiale skal afhentes inden for den frist, der fremgår af reserveringsmeddelelsen.

Når du får besked om, at et reserveret materiale er klar til afhentning, får du samtidig et afhentningsnummer. Materialer klar til afhentning står i nummerorden på reolen med reserverede materialer. Husk at låne materialet ud på automaten.

Fjernlån
Et fjernlån er et materiale, som skaffes hjem fra et andet biblioteksvæsen end Syddjurs Bibliotek.

Fornyelse af fjernlån kan ske i den udstrækning, oprindelsesbiblioteket tillader det, dog maksimalt i 2 ekstra låneperioder, og kun såfremt fornyelse foretages rettidigt.

Du kan forny dine fjernlån op til to gange, med mindre det udlånende bibliotek har reserveringer på materialet. Du kan forny dine lån på hjemmesiden.

Fornyelse sker med forbehold. Oprindelsesbiblioteket kan vælge at hjemkalde, hvis materialet er reserveret af anden låner.

Et fjernlån, som er lånt på et af bibliotekerne i Syddjurs, skal også afleveres på et af bibliotekerne i Syddjurs. Hvis det bliver afleveret på et andet bibliotek, bliver det først registreret som afleveret den dato, hvor Syddjurs Bibliotek modtager bekræftelse fra oprindelsesbiblioteket.