Gebyrtakster

Her kan du finde bibliotekets oplysninger om bødetakster for sent afleveret materiale og hvordan du betaler.

Hvis du er for sent på den, eller noget er blevet væk
Hvis dine lån afleveres efter den fastsatte lånetid, skal der betales gebyr.

Gebyret skal betales, selvom du ikke har modtaget en påmindelse.

Gebyret beregnes efter afleveringsdato og er ikke afhængig af antallet af lånte materialer. Dine lån vil udløse flere gebyrer ved for sen aflevering, hvis:

  • Dine lån har forskellige afleveringsfrister
  • Dine materialer ikke er lånt samtidig - også selvom du har fornyet lånetiden, så de har samme afleveringsfrist
  • Du afleverer materialer med samme udlånsdato og afleveringsfrist på forskellige datoer

Gebyr

0-14 år :

0-30 dage over tiden :   0 kr.

31 dage eller mere    : 75 kr.

Over 14 år :

1-14 dage over tiden : 20 kr.

15-30 dage over tiden : 60 kr.

31 dage eller mere : 120 kr.

 

Erstatninger
Hvis du beskadiger materialet eller dit lånte materiale bortkommer, skal du erstatte det med bibliotekets indkøbspris inklusiv moms. Hvis den faktiske indkøbspris ikke kan fremskaffes, benytter biblioteket standardtakster.

Hvis du finder et materiale, som du har erstattet, refunderer vi erstatningsbeløbet inden for 3 måneder fra betalingsdato. Du skal aflevere materialet til personalet, samtidig med at du viser din betalingskvittering. 
Et evt. gebyr på materialet refunderes ikke. 

Gebyret betales enten via MobilePay, på biblioteket eller via bibliotekets hjemmeside.
På bibliotekets hjemmeside kan du betale med Dankort eller Visa/Dankort . Du logger på med dit lånenummer ( oftest Cpr-nummer) og så din pinkode.
Så klikker du på Min konto og ude til venstre vælger du " Lån, reserveringer og mellemværende" . Her vælger du ude til venstre "Mellemværende".

Du får 1. hjemkaldelse 10 dage efter lånetidens udløb. 30 dage efter lånetidens udløb modtager du en saldoopgørelse. Hvis saldoopgørelsen ikke betales får du en rykker  44 dage efter lånetidens udløb. Hvis saldoopgørelsen ikke er betalt 58 dage efter lånetidens udløb overgår dit udestående til Syddjurs Kommunes opkrævningskontor.

Saldoopgørelser og varslingsbreve til personer over 14 år sendes med digital post.

Bortkommet eller ødelagt materiale skal erstattes efter bibliotekets regler.

Standardtakster
  Børn Voksne
 Bøger kr. 200 kr. 250
 CD kr. 110 kr. 110
CD-rom kr. 250 kr. 250
DVD kr. 250 kr. 250
DVD-rom kr. 250 kr. 250
Lydbøger enkelt CD kr. 125 kr. 125
Noder kr. 100 kr. 100
PS2 / PS3 / Gameboy / WII / XBox 360 / Nintendo DS kr. 250 kr. 250
Sammensat materiale kr. 250 kr. 250
Sprogstimulerende materiale kr. 200 kr. 200
Tegneserier kr. 100 kr. 100
Tidsskrifter kr. 40 kr. 40
     
 Fremmedlån/Fjernlån   Den oplyste pris fra långiver Den oplyste pris fra långiver