Mødelokaler

Hold mødet på biblioteket. Lån et mødelokale på Biblioteket i Rønde, Hornslet eller Ebeltoft. Allerede nu kan du også booke mødelokalet i Kolind+ fra ultimo august.

Syddjurs Bibliotek har tre mødelokaler, der kan bookes via Conventus eller ved henvendelse til:

Pia Andreasen: pa@syddjurs.dk, 24 91 69 57

Bente Bøgedal: bcwb@syddjurs.dk, 24 91 69 61

Se nedenfor, hvornår du selv skal booke, og hvornår personalet kan booke for dig. Det er også muligt at forhåndsbooke mødelokalet i Kolind+, som kan benyttes fra ultimo august. Mødelokalet her kan dog kun bookes via Conventus.

Der er mødelokale på biblioteket i Ebeltoft, Hornslet og Rønde. Se beskrivelse af mødelokalerne nedenfor.

Når mødelokalet på Ebeltoft og Rønde Bibliotek ikke benyttes, står det frit for andre at bruge det. Lokalet skal naturligvis forlades, når nogen, der har booket det, ankommer.

BOOK SELV VIA CONVENTUS

Godkendte foreninger og aftenskoler, som er oprettet i henhold til Folkeoplysningsloven i Conventus skal selv booke: https://www.conventus.dk/syddjurs/ (åbnes bedst i Firefox)

Alle Bibliotekets mødelokaler findes i Conventus under ”Syddjurs Bibliotek”

Sæsonbooking

Drejer det sig om sæsonbooking (1 gang om ugen over flere måneder) skal der ansøges via Conventus. Der er åbent for ansøgning i perioden 15. marts til 15. maj for bookinger gældende i perioden 1. august indeværende år til og med juli det efterfølgende år.

Lokalerne anvises efter 15. maj i henhold til Folkeoplysningsloven efter prioritering. Læs om prioriteringen og proceduren for booking af lokaler til sæsonudlån her http://www.syddjurs.dk/borger/kultur-og-fritid/foreninger/conventus-forenings-og-bookingsystem/kommunale-lokaler

FÅ ADGANG TIL CONVENTUS

Godkendte foreninger i.h.t. Folkeoplysningsloven, som ikke er oprettet i Conventus, kan oprette sig som bruger af Conventus via https://www.conventus.dk/content/start.php under ”Opret organisation”.

Se vejledning i hvordan du opretter din forening nederst på denne side.

Ikke godkendte foreninger i.h.t. Folkeoplysningsloven, som ønsker at benytte Conventus, skal indsende ansøgning om godkendelse af forening samt vedtægter til Syddjurs Kommune.

Læs mere her: http://www.syddjurs.dk/borger/kultur-og-fritid/foreninger/godkendelse-og-vedtaegter

Søg om godkendelse af forening via dette link: https://www.borgeronline.dk/706/kb7231ff

 

BOOKING VIA BIBLIOTEKETS PERSONALE

Er I ikke oprettet som forening og som brugere af Conventus, men ønsker at låne et af bibliotekets mødelokaler, skal I henvende jer til

Enten Pia Andreasen: pa@syddjurs.dk, 24 91 69 57

eller Bente Bøgedal: bwb@syddjurs.dk, 24 91 69 61

Se kontaktoplysninger her: https://syddjursbibliotek.dk/biblioteker

Efter 1. juni kan der laves enkeltstående bookinger i perioden indtil 1. juni det efterfølgende år.
 

RETNINGSLINJER FOR LÅN AF MØDELOKALER

Syddjurs Biblioteks mødelokaler kan vederlagsfrit benyttes hvis:

Lokalet anses for egnet til det ansøgte formål
Arrangementet ikke har privat eller kommerciel karakter
Der ikke opkræves entré (gælder dog ikke kontingent til aftenskoler og lignende)
En myndig person påtager sig ansvaret for, at lokalet afleveres i samme stand, som det modtages, og påtager sig evt. erstatningsansvar.
Foreningen til enhver tid er indforstået med at aflevere erklæring om indhentelse af børneattest.
Benyttelsen afsluttes senest kl. 21.45, og alle er ude kl. 22, hvor alarmen automatisk slår til.

ORDENSREGLER

Syddjurs Bibliotek har ansvaret for tilgængeligheden af det bookede mødelokale
Inventar og udstyr i lokalet kan frit benyttes (se beskrivelser af mødelokaler nedenfor)
Projektor kan lånes efter aftale med bibliotekets personale
Alle deltagere skal logge sig ind med deres sundhedskort ved bibliotekets hovedindgang, når arrangementet foregår efter kl. 18.
Alle lokaler er omfattet af Syddjurs Kommunes rygepolitik – det vil sige INGEN RYGNING
Øl, vin og spiritus må ikke indtages i de lånte lokaler uden tilladelse af Syddjurs Bibliotek

Mødelokalerne er videoovervågede

BESKRIVELSE AF MØDELOKALER

Ebeltoft Bibliotek
Mødelokalet er tilgængeligt alle dage 8 - 21.45
Mødelokalet er på 1. sal, hvortil der kun er adgang via trapper. Lokalet er samtidig indgang til kontorområdet og bruges også til udstillinger og anden formidling. Publikums-pc findes i lokalet.
Mødelokalet kan rumme max. 45 personer
Projektor, whiteboard og flipover kan forhåndsreserveres ved henvendelse til personalet
Ingen adgang til køkken
Trådløst netværk forefindes
Når mødelokalet ikke er booket, står det frit for andre at benytte det. Lokalet skal naturligvis forlades, når nogen, der har booket det, ankommer.

Hornslet Bibliotek
Mødelokalet er tilgængeligt alle hverdage kl. 8-10 og kl. 14-21.45, samt hele lørdag og søndag
Mødelokalet ligger i tilknytning til personalets frokoststue og køkken, adskilt med dør
Mødelokalet kan rumme 12 personer
I lokalet findes whiteboard og flipover
Projektor kan bookes ved henvendelse til personalet
Mulighed for brug af køkken med kaffemaskine, service mv. (husk selv kaffe, the mv.)
Trådløst netværk forefindes

Rønde Bibliotek
Mødelokalet er tilgængeligt alle dage 8-21.45, dog ikke fredage 8-17
Mødelokalet har adgang uden for bibliotekslokalerne
Kan rumme max. 60 personer ved foredragsopstilling og max. 45 personer, når der benyttes borde
Stort køkken tilknyttet med service (husk selv kaffe, the etc.)
I lokalet findes flipover (whiteboard), tavle og musikanlæg
Projektor forefindes, og kan tilsluttes ved hjælp af HDMI-kabel. Har man brug for adapter til HDMI skal dette selv medbringes.
Trådløst netværk forefindes
Når mødelokalet ikke er booket, står det frit for andre at benytte det. Lokalet skal naturligvis forlades, når nogen, der har booket det, ankommer.

Kolind+
Mødelokalet i det kommende Kolind+ kan nu bookes – dog kun via Conventus.