Mødelokaler

Hold mødet på biblioteket! Lån et mødelokale på biblioteket i Rønde, Hornslet eller i Kolind+.

Syddjurs Biblioteks mødelokaler skal bookes via Conventus. Kan det ikke lade sig gøre, kan du henvende dig til:

Pia Andreasen: pa@syddjurs.dk, 24 91 69 57

Se nedenfor, hvornår du selv skal booke, og hvornår personalet kan booke for dig.

Mødelokalet i Kolind+ kan dog kun bookes via Conventus.


BOOK SELV VIA CONVENTUS
Godkendte foreninger og aftenskoler, som er oprettet i henhold til Folkeoplysningsloven i Conventus skal selv booke: https://www.conventus.dk/syddjurs/ (åbnes bedst i Firefox)

Alle Bibliotekets mødelokaler findes i Conventus under ”Syddjurs Bibliotek”

Sæsonbooking
Drejer det sig om sæsonbooking (1 gang om ugen over flere måneder) skal der ansøges via Conventus. Der er åbent for ansøgning i perioden 15. marts til 15. maj for bookinger gældende i perioden 1. august indeværende år til og med juli det efterfølgende år.

Lokalerne anvises efter 15. maj i henhold til Folkeoplysningsloven efter prioritering. Læs om prioriteringen og proceduren for booking af lokaler til sæsonudlån her http://www.syddjurs.dk/borger/kultur-og-fritid/foreninger/conventus-forenings-og-bookingsystem/kommunale-lokaler

FÅ ADGANG TIL CONVENTUS
Godkendte foreninger i.h.t. Folkeoplysningsloven, som ikke er oprettet i Conventus, kan oprette sig som bruger af Conventus via https://www.conventus.dk/content/start.php under ”Opret organisation”.

Se vejledning i hvordan du opretter din forening nederst på denne side.

Ikke godkendte foreninger i.h.t. Folkeoplysningsloven, som ønsker at benytte Conventus, skal indsende ansøgning om godkendelse af forening samt vedtægter til Syddjurs Kommune.

Læs mere her: http://www.syddjurs.dk/borger/kultur-og-fritid/foreninger/godkendelse-og-vedtaegter

Søg om godkendelse af forening via dette link: https://www.borgeronline.dk/706/kb7231ff

BOOKING VIA BIBLIOTEKETS PERSONALE
Er I ikke oprettet som forening og som brugere af Conventus, men ønsker at låne et af bibliotekets mødelokaler, skal I henvende jer til

Pia Andreasen: pa@syddjurs.dk, 24 91 69 57

Efter 1. juni kan der laves enkeltstående bookinger i perioden indtil 1. juni det efterfølgende år.
 

RETNINGSLINJER FOR LÅN AF MØDELOKALER
Syddjurs Biblioteks mødelokaler kan vederlagsfrit benyttes hvis:

 • Lokalet anses for egnet til det ansøgte formål
 • Arrangementet ikke har privat eller kommerciel karakter
 • Der ikke opkræves entré (gælder dog ikke kontingent til aftenskoler og lignende)
 • En myndig person påtager sig ansvaret for, at lokalet afleveres i samme stand, som det modtages, og påtager sig evt. erstatningsansvar.
 • Foreningen til enhver tid er indforstået med at aflevere erklæring om indhentelse af børneattest.
 • Benyttelsen afsluttes senest kl. 21.45, og alle er ude kl. 22, hvor alarmen automatisk slår til.

ORDENSREGLER

 • Syddjurs Bibliotek har ansvaret for tilgængeligheden af det bookede mødelokale
 • Inventar og udstyr i lokalet kan frit benyttes (se beskrivelser af mødelokaler nedenfor)
 • Projektor kan lånes efter aftale med bibliotekets personale
 • Alle deltagere skal logge sig ind med deres sundhedskort ved bibliotekets hovedindgang, når arrangementet foregår efter kl. 18.
 • Alle lokaler er omfattet af Syddjurs Kommunes rygepolitik – det vil sige INGEN RYGNING
 • Øl, vin og spiritus må ikke indtages i de lånte lokaler uden tilladelse af Syddjurs Bibliotek

Alle mødelokaler er videoovervågede

 

BESKRIVELSE AF MØDELOKALER

Hornslet Bibliotek

 • Mødelokalet er tilgængeligt alle hverdage kl. 8-10 og kl. 14-21.45, samt hele lørdag og søndag
 • Mødelokalet ligger i tilknytning til personalets frokoststue og køkken, adskilt med dør
 • Der må max. være 7 personer i mødelokalet
 • I lokalet findes whiteboard og flipover
 • Projektor kan bookes ved henvendelse til personalet
 • Mulighed for brug af køkken med kaffemaskine, service mv. (husk selv kaffe, the mv.)
 • Trådløst netværk forefindes

Rønde Bibliotek

 • Mødelokalet er tilgængeligt alle dage 8-21.45, dog ikke fredage 8-17
 • Mødelokalet har adgang uden for bibliotekslokalerne
 • Der må  max. være 18 personer i mødelokalet
 • Stort køkken tilknyttet med service (husk selv kaffe, the etc.)
 • I lokalet findes flipover (whiteboard), tavle og musikanlæg
 • Projektor forefindes, og kan tilsluttes ved hjælp af HDMI-kabel. Har man brug for adapter til HDMI skal dette selv medbringes
 • Trådløst netværk forefindes
 • Når mødelokalet ikke er booket, står det frit for andre at benytte det. Lokalet skal naturligvis forlades, når nogen, der har booket det, ankommer

Mindre mødelokale til enkeltstående bookinger
På Rønde Bibliotek findes desuden et mindre mødelokale, som kun kan bookes via en bookingliste uden for lokalet. Der må max. være 5 personer. Der lægges en ny liste frem hver mandag.
Lokalet kan kun bookes en uge frem i tiden. 

Kolind+
Mødelokalet i Kolind+ kan kun bookes via Conventus. Læs om faciliteterne i Kolind+ her.