Kampen mod hacking. Colourbox
Kampen mod hacking. Colourbox

Syddjurs Bibliotek er beredt i kampen mod hacking

16.09.20
Der har i den seneste tid været fokus i pressen omkring hacking. Det er langt fra første gang, og Syddjurs Bibliotek har derfor løbende fokus på borgernes digitale sikkerhed. Det har blandt andet resulteret i indkøb af nye og mere sikre borger-pc’er.

”Meget af det moderne liv leves gennem eller ved hjælp af internettet. Derfor skal vi som bibliotek naturligvis stille pc’er til rådighed for borgerne” siger souschef Inge Birkeholm. ”Så da vi første gang hørte om de sikkerhedsmæssige problemer, så skyndte vi os at handle i samarbejde med Borgerservice og Syddjurs Kommunes IT-afdeling”, fortsætter hun.

Syddjurs Bibliotek satte en udskiftning af de offentlige pc’er i gang, således at borgerne fremadrettet kunne benytte sig af bedre og mere sikre pc’er på bibliotekerne .

”Borgerne har nu i nogle måneder kunne benytte disse mere sikre pc’er på bibliotekerne, og vi har dermed øget sikkerhedsniveauet betragteligt”, forklarer Inge Birkeholm.

På grund af flytningen til Maltfabrikken er borger-pc’erne på BMA – Bibliotek, Museum, Arkiv  – på Maltfabrikken i Ebeltoft dog endnu ikke helt klar.

Kommunernes Landsforening har i den forgangne uge udsendt en pressemeddelelse om misbrug af de offentlige pc’er på bibliotekerne rundt om i landet. Og selvom Syddjurs Biblioteks borger-pc’er nu er sikret, skal man dog altid huske en række forholdsregler, når man anvender offentlige computere:

  • Gem aldrig dokumenter på computeren
  • Sig nej til at gemme adgangskoder
  • Forlad aldrig computeren, før du er logget af
  • Husk altid at logge helt af og lukke computeren
  • Skift jævnligt password

Derudover henviser Syddjurs Bibliotek til hjemmesiden www.sikkerdigital.dk, hvor man som borger kan blive klogere på hvordan man sikrer sin digitale adfærd.