Solsikkerne folder sig ud i Syddjurs

Fra den 3. april kan borgere med usynlige handicap og skjulte diagnoser møde ekstra forståelse og tålmodighed, når de henvender sig i Borgerservice eller på Biblioteket.

Borgerservice og Syddjurs Biblioteker er nemlig blevet en del af det internationale Solsikke-program.

Ikke alle handicap er synlige. Nogle er usynlige, f.eks. ordblindhed, psykiske sygdomme, autisme, ADHD, demenssygdomme, hjerneskade, talehandicap, synsnedsættelse, blindhed eller hørehandicap.

At leve med et usynligt handicap kan gøre hverdagen mere krævende, men mange mennesker kan have svært ved at forstå de udfordringer, som personer med usynlige handicap møder i deres hverdag, simpelthen fordi udfordringerne ikke er synlige.

Medarbejderne har været gennem et undervisningsforløb, der gør dem bedre i stand til at møde borgere, der lever med forskellige typer af usynlige handicap og skjulte diagnoser. I undervisningsforløbet er den internationalt anerkendte solsikkesnor blevet introduceret.

Solsikkesnoren er et internationalt symbol og sikrer bl.a., at man som borger ikke føler, man skal forklare sig eller behøver udtrykke, hvis et særligt behov for forståelse, tid eller tålmodighed opstår. For medarbejderne er snoren et redskab, der sikrer, at man afsætter den nødvendige tid til at give den rette hjælp til dem, der ikke nødvendigvis ser ud til at have et behov. 

Har man som borger behov for at gå med en solsikkesnor, er det muligt at få en udleveret i kommunens biblioteker eller på Borgerservice.