Så kører biblioteket igen

Vi har de sidste dage arbejdet på højtryk på at skifte til det ny, fælles bibliotekssystem, Cicero. Skiftet er gået godt, og nu kører alting igen.

Alle biblioteker, Bogbussen og udlånsautomater har været lukket på grund af et større skift af bibliotekssystemet. Også alle skolebiblioteker har været berørt. Men skiftet er lykkes, og alt er nu åbent igen.

Et så stort skift af IT-system går sjældent uden bump på vejen, og der har da også været en række fejl undervejs.

Vi beklager meget den serviceforringelse, der har været, mens flytningen stod på. Vi beklager også de fejl, der måtte være sket i forhold til enkelte lånere. Hvis du har modtaget beskeder, der ikke gav mening, eller på anden måde opdager fejl, vil vi meget gerne høre fra dig.

Der er Åbent Bibliotek på alle biblioteker fra kl. 8 fredag d. 29. september, og lørdag d. 30. september er der biblioteksbetjening som vanligt kl. 10-14 på bibliotekerne i Ebeltoft og Hornslet.