Begivenhedshøstning
Begivenhedshøstning

Fortæl om dit liv under coronakrisen

11.05.20
Skriv historie sammen med Nationalmuseet. Du kan også hjælpe Det Kgl. Bibliotek med internetsider.

Nu kan du skrive historie sammen med Nationalmuseet ved at fortælle om dit liv og din hverdag under nedlukningen af Danmark. Og du kan hjælpe Det Kgl. Bibliotek med at indsamle materiale om coronakrisen på internettet.

Fortæl om dit liv under coronakrisen
Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet vil gerne have din hjælp til at indsamle viden om dit liv og din hverdag under coronakrisen. De indsamler meget gerne dine fortællinger, billeder og små film fra hverdagen.

Der er især fokus på dagliglivets kultur og ønske om at få dokumenteret, hvordan almindelige menneskers hverdagsliv og samvær foregår i en situation, hvor rammerne for hverdagen er voldsomt forandrede.

Det gælder fx, hvad der sker, når kalenderen pludselig tømmes og en stor del af vores sociale liv – måske – foregår online. Det gælder sygdoms- og sundhedsforståelser, og det gælder ikke mindst de traditioner og ritualer, der må gentænkes, fordi vi skal være sammen hver for sig. Hvad sker der med fødselsdage og påskefrokoster, når vi skal holde dem på nye måder, og hvad betyder det for vores forhold til hinanden?

Hent spørgeskemaet og begynd allerede nu at skrive om dit liv og tanker.

Her kan du:
- uploade besvarelser, billeder og film til Nationalmuseet - til og med 31. august 2020
- downloade et spørgeskema
- finde tips til, hvad og hvordan du kan filme
- læse mere om, hvad undersøgelsen bruges til

Alle fortællingerne bevares hos Nationalmuseet, men de bliver stillet til rådighed for forskning.


Tip Det Kgl. Bibliotek om info på internettet
Coronakrisen har vendt verden på hovedet, og vi befinder os et helt specielt sted i verdenshistorien. Det skal dokumenteres. Det gør Det Kgl. Bibliotek bl.a. ved at indsamle internetsider, radio, tv og aviser, men der er også brug for din hjælp.

Det Kgl. Bibliotek har ansvaret for at indsamle den danske del af internettet, så eftertiden også kan se, hvad vi lavede tilbage i 2020. Når der sker noget særligt, som den pandemi, der i øjeblikket dominerer overskrifterne både i aviser og på nettet, så stiller Det Kgl. Bibliotek skarpt og intensiverer indsamlingen.

Der er derfor brug for din hjælp med tips om steder på internettet, der fortæller danskerne om coronakrisen.

Det kan fx være:
- Danske sider om coronakrisen i Danmark (men IKKE artikler og temasektioner fra danske nyhedsmedier).
- Udenlandske sider om coronakrisen i og vedrørende Danmark
- Offentlige posts/grupper på sociale medier med dansk relateret indhold til coronakrisen

Det behøver du ikke indberette til Netarkivet:
- Artikler og temasektioner fra danske nyhedsmedier - de dækkes af løbende selektive indsamlinger.
- Infosider fra danske myndigheder, styrelser, regioner og kommuner - de dækkes af andre indsamlinger

Send dine tips til Det Kgl. Bibliotek

Har du yderligere spørgsmål kan du skrive til Netarkivet på kb@kb.dk  - Skriv gerne “Corona / Covid-19 begivenhedshøstning - Netarkivet” som overskrift.