Women's Studies International

Adgang
Kun adgang på biblioteket
Women’s Studies International indeholder en guldgrube af litteratur indenfor kønsforskningen

Databasen leverer både fuldtekst og referencer, og er et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag.

Databasens store force er dens registrering af videnskabelige artikler i de vigtigste internationale fagspecifikke og tværfaglige kønsforskningstidsskrifter.
Alle referencer er udstyret med kontrollerede søgeord og abstracts, som gør det muligt at foretage meget specifikke søgninger og hurtigt afgøre relevansen af den enkelte publikation.