Slægtsforskernes Bibliotek

Adgang
Fri adgang
Biblioteket er et specialbibliotek for historikere, slægtsforskere og andre historie-interesserede.

Det indeholder værker om slægts-, lokal- og personalhistorie fra slutningen af 1500-tallet og frem til i dag.

Du kan søge i bibliotekets samlinger, men også søge fritekst på f.eks. stednavne, lokaliteter, gårdnavne, slægtsnavne osv. i de digitaliserede materialer som der bliver flere og flere af. 

Her er et direkte link med vejledning til de digitaliserede materialer.