Infomedia

Adgang
Fri adgang
Infomedia indeholder over 60 millioner artikler. Artiklerne er fra danske aviser, fagtidsskrifter og telegrambureauer - bl.a. Berlingske Tidende, BT, Computerworld, Ekstra-Bladet, Erhvervsbladet, Information, Jyllands-Posten, Politiken, Ritzau og Weekendavisen - og de er indlagt som tekst.
Der er dog undtagelser, hvor du via en PDF-fil kan se artiklen, som den var trykt. Det er muligt at printe artiklerne.

Hvis du bruger bibliotekets PC'er kan du få adgang til Infomedia HER

Bemærk: Du kan kun søge i Infomedia på biblioteket, men du kan søge og bestille udvalgte artikler fra Infomedia i bibliotek.dk.
 
Hvis du laver en profil på bibliotek.dk vil du også kunne læse udvalgte artikler online. Læs mere her