Faktalink

Adgang
Fri adgang
Faktalink er en samling artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner som har bred interesse.

Her finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere. Samlingen omfatter en lang række artikler, som løbende opdateres og øges, samt flere tusinde links og henvisninger.
 
Faktalink henvender sig til en meget bred målgruppe, er et fremragende arbejdsredskab for folkeskolens ældste klasser, gymnasielever, lærere og bibliotekarer samt studerende, journalister og researchere der har behov for at sætte sig ind i et emne og få kendskab til relevant litteratur og information om det.