Om Faktalink

Faktalink er en samling artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner som har bred interesse.
Her finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere. Samlingen omfatter primo 2014 ca. 500 artikler, som løbende opdateres og øges, samt flere tusinde links og henvisninger.
 
Faktalink henvender sig til en meget bred målgruppe, og opbygningen af siden betyder, at man kan bruge artiklerne på mange forskellige niveauer. Jo længere man kommer ind i artiklen, jo mere kræver det af brugeren. 
 
I praksis betyder det, at Faktalink er et arbejdsredskab for folkeskolens ældste klasser, gymnasielever, lærere og bibliotekarer samt studerende, journalister og researchere der har behov for at sætte sig ind i et emne og få kendskab til relevant litteratur og information om det.